Eğitimde Sahtekarlık
Taraflı Din Eğitimi

Öğretilen İslamiyet


Okullarımızda "Din Dersi" adı altında okutulan kitapların "Din" ile ilgisi yok denebilir.

Nedir öğretilen?
İslamiyet...
İslamiyet'in Sunni Tarikatı...

Din Nedir?
Neden doğmuştur?
Hangi gereksinmeyi karşılar?
Kutsal bilinen kitaplar bilimsel mi?
Kutsal bilinen kitaplar çağımıza uyumlu mu?
Tarihteki dinsel savaşlar ve gerçek nedenleri?
Neden kutsal bilinen bu kitaplarda bilimsel bilgi yoktur?
Neden kutsal kitapların hiçbirinde Amerika ve Kutuplar geçmez?
Bulunan bilimsel icatlarda kutsal bilinen kitapların payı yoktur?
Sorular çoğaltılabilir...

Halbuki "Din Dersi" demek; tüm dinlerin öğretimi ve tarafsız ve eşit anlatımıdır.
Bu dinlerin çeşitliliği, gelişimi, değişimi, doğruları, yanlışları v.b. öğretilmelidir.

Çok tanrılı (politeizm), tek tanrılı (monoteizm), doğatanrıcılık (kamutanrıcılık-tümtanrıcılık), deizm (yalnız tanrıcılık), ateizm (tanrısızcılık) v.b. öğretilmeli...
Çocuk bu öğrendiklerinden dinini, dinsizliğini ÖZGÜRCE kendisi seçmelidir.

Daha da önemlisi: Öğrenciler bu dinleri TARİHSEL KOŞULLARıyla birlikte öğrenmelidir.
Bu TARİHSEL KOŞULLARda öğrenci, dinin oluştuğu toplumların toplumsal yapılarını da öğrenecektir. Yani, sosyoloji (toplumbilim) de öğrenmiş olacaktır.

Nüfus cüzcanlarında "Dini" bölümü boş bırakılmalıdır.

"Din Dersi" kitaplarının adı "Sunnilik Dersi" olarak değiştirilirse, okullarda okutulan kitapların ismindeki sahtekarlık kalkar.

"Din Dersi" zorunluluğu ve seçmeliliği kaldırılmalıdır.
Diyanet kapatılmalıdır.


hazreti